Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2019

(23/01/2019 14:13)

Ngày 22/01/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước Tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019; nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như tìm ra những khó khăn hạn chế trong công tác năm 2018 và đề ra các giải pháp khắc phục đồng thời tuyên dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Dự chỉ đạo có đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các Ban của Tỉnh ủy. Về phía Tòa án có đồng chí Phạm Thị Bích Thủy – Chánh án TAND tỉnh, đồng chí Lê Viết Phong - phó Chánh án và lãnh đạo các Tòa – phòng TAND tỉnh; các đồng chí Chánh án, phó Chánh án TAND các huyện, thị xã, thành phố; các vị Hội thẩm TAND hai cấp tỉnh Bình Phước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả mà Tòa án nhân dân hai cấp đã đạt được trong năm qua mặc dù trong bối cảnh phải xử lý một khối lượng công việc lớn, phức tạp; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đang được sắp xếp lại theo mô hình tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nội dung Nghị quyết Trung ương 7 và Trung ương 8 Khóa XII; lực lượng Thẩm phán, Thư ký hai cấp còn thiếu, nhưng với tinh thần nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của đội ngũ cán bộ, công chức các Tòa án hai cấp tỉnh Bình Phước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. TAND hai cấp đã giải quyết xét xử được 8.730 vụ, việc các loại, tăng 2.171 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2017; đã tổ chức 118 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp và đăng 5.103 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của TAND tối cao. Đa số các vụ án đều được đưa ra xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Tòa án nhân dân hai cấp đã quan tâm việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; tăng cường cải cách hành chính tư pháp để bảo đảm tính công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia tố tụng hoặc có công việc tại Tòa án. Do đó, chất lượng xét xử, giải quyết các loại án được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Tòa án hai cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục: vẫn còn một số vụ việc quá hạn luật định, kéo dài chậm giải quyết; tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán vẫn còn; công tác phối hợp, tham mưu giải quyết án còn những hạn chế nhất định…Và đồng chí đề nghị TAND hai cấp cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án trong năm 2019 như sau:

Một là, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo các Tòa án tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, các Nghị quyết của Đảng, các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp, cải cách tư pháp, đưa Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử; đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, triển khai thực hiện tốt việc áp dụng án lệ.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Hiến pháp năm 2013; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Luật Tổ chức TAND năm 2014; kiện toàn tổ chức bộ máy các Tòa án theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án các cấp; làm tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội cho cán bộ, Thẩm phán Tòa án các cấp.

Tiếp tục chăm lo công tác xây dựng các tổ chức Đảng tại các Tòa án ngày càng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao theo các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII). Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, công chức Tòa án. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm; giữ gìn, nâng cao uy tín người Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án, xứng đáng là chỗ dựa và niềm tin của Nhân dân, vì công lý.

Ba là, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn giải quyết. Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật trong giải quyết, xét xử các vụ án; công tâm, khách quan, cẩn trọng trong đánh giá các chứng cứ, hành vi và việc áp dụng pháp luật; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền công dân, quyền con người; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, làm tốt công tác đối thoại, hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính.

Hội nghị cũng được nghe một số tham luận của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018, các ý kiến chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án của Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp; và phát động thi đua năm 2019 của Hội đồng thi đua khen thưởng TAND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã trao danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” cho đơn vị TAND thị xã Bình Long; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Tòa án” cho đồng chí Đỗ Văn Hùng – Chánh án TAND huyện Lộc Ninh; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 07 tập thể và Bằng khen của TAND tối cao cho 38 cá nhân là công chức TAND hai cấp và Hội thẩn TAND có thành tích xuất sắc năm 2018.

Nguyễn Thị Hồng – TAND tỉnh Bình Phước

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

image

Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó BTTT Tỉnh ủy

trao cờ Thi đua TAND và danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND

image

Lãnh đạo Tỉnh ủy chụp hình lưu niệm với

Lãnh đạo TAND tỉnh và các huyện thị

image

Đ/c: Phạm Thị Bích Thủy – Chánh án

trao Bằng khen cho Hội thẩm TAND hai cấp

image

Đ/c: Lê Viết Phong - Phó Chánh án

trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 237
cdscv