Skip to main content

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

6.263

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

677

Hình sự

1.160

Dân sự

4.129

Hôn nhân và gia đình

49

Kinh doanh thương mại

21

Hành chính

3

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

224

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv