Skip to main content

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

7.101

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

743

Hình sự

1.335

Dân sự

4.691

Hôn nhân và gia đình

54

Kinh doanh thương mại

22

Hành chính

3

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

253

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv