Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 11/2018

Ngày trực

Cán bộ trực

Điện thoại

Trực lãnh đạo

Thứ Năm

01/11/2018

Trần Thanh Huỳnh

0945.735.779

 

Thứ Sáu

02/11/2018

Võ Minh Triều

0918.002.227

 

Thứ Hai

05/11/2018

Nguyễn Thị Huệ

0972.241.179

 

Thứ Ba

06/11/2018

Trần Thanh Huỳnh

  

Thứ Tư

07/11/2018

Minh Triều

 

Đ/c Lê Viết Phong –

Phó Chánh án

Thứ Năm

08/11/2018

Trần Thanh Huỳnh

  

Thứ Sáu

09/11/2018

Chu Thị Thanh Huyền

0916.970.579

 

Thứ Hai

12/11/2018

Trần Thanh Huỳnh

  

Thứ Ba

13/11/2018

Chu Thị Thanh Huyền

  

Thứ Tư

14/11/2018

Trần Thanh Huỳnh

 

Đ/c Phạm Thị Bích Thủy – Chánh án

Thứ Năm

15/11/2018

Võ Minh Triều

  

Thứ Sáu

16/11/2018

Nguyễn Thị Huệ

  

Thứ Hai

19/11/2018

Chu Thị Thanh Huyền

  

Thứ Ba

20/11/2018

Nguyễn Thị Huệ

  

Thứ Tư

21/11/2018

Trần Thanh Huỳnh

 

Đ/c Lê Viết Phong –

Phó Chánh án

Thứ Năm

22/11/2018

Võ Minh Triều

  

Thứ Sáu

23/11/2018

Trần Thanh Huỳnh

  

Thứ Hai

26/11/2018

Võ Minh Triều

  

Thứ Ba

27/11/2018

Trần Thanh Huỳnh

  

Thứ Tư

28/11/2018

Nguyễn Thị Huệ

 

Đ/c Phạm Thị Bích Thủy – Chánh án

Thứ Năm

29/11/2018

Trần Thanh Huỳnh

  

Thứ Sáu

30/11/2018

Chu Thị Thanh Huyền

  

  


cdscv