Loading...
Skip to main content

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TOÀ ÁN NĂM 2023

(09/01/2023 09:04)

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2023 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 11 điểm cầu TAND cấp huyện

Dự Hội nghị có đồng chí Lương Ngọc Trâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TAND tối cao; đồng chí Nguyễn Minh Hợi – UVBTV, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án Dân sự tỉnh; đồng chí Phạm Thị Bích Thủy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh và cán bộ công chức TAND hai cấp tỉnh Bình Phước tại các điểm cầu;

Năm 2022, trước nhiều khó khăn thách thức như tình hình dịch bệnh Covid-19, thiếu biên chế, tổ chức thi hành Luật hòa giải đối thoại, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phiên tòa xét xử trực tuyến,.. TAND hai cấp tỉnh Bình Phước đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng số án đã thụ lý 6.849 vụ việc, giải quyết 5.965 vụ việc, đạt tỷ lệ 87,09%; án bị hủy, bị sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ lệ 0,49% (dưới mức cho phép của Quốc hội). Các loại án đều đạt và vượt chỉ tiêu mà Quốc hội giao: Án hình sự đạt 98,59%, án dân sự chung đạt 84,56%, án Hành chính đạt 71,43%, không có án quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan; công tác kiểm tra nghiệp vụ được quan tâm, việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo đúng thời hạn luật định; công tác tổ chức cán bộ - hành chính tư pháp được chú trọng; việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đảm bảo. Đặc biệt, trong năm đã phối hợp tổ chức được 239 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp (bình quân mỗi thẩm phán 2,4 phiên); công khai được 4.099 bản án, quyêt định có hiệu lực pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của Tòa án; phối hợp tổ chức được 52 phiên tòa xét xử trực tuyến trong điều kiện cơ sở vật chất khó khăn; tổ chức hòa giải thành theo Luật hòa giải đối thoại được 2.383 vụ, việc. Trong năm TAND tỉnh Bình Phước và TAND thị xã Bình Long đã được Chánh án TAND tối cao tặng Cờ thi đua Tòa án nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lương Ngọc Trâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TAND tối cao đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác của TAND hai cấp tỉnh Bình Phước và quán triệt một số nội dung cơ bản để tiếp tục tập trung thực hiện trong năm 2023 như: Ngay sau hội nghị Chánh án TAND tỉnh phải tập trung chỉ đạo, rà soát khắc phục các tồn tại, hạn chế về công tác chuyên môn của TAND hai cấp đã chỉ ra; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chuyên đề, chuyên sâu; giữ mối quan hệ chặt chẽ trong công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương; quan tâm tới việc rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm cho thẩm phán mới được bổ nhiệm; quan tâm tổ chức phiên tòa trực tuyến ở những nơi có điều kiện, ưu tiên xét xử các vụ án hành chính và hình sự. Tăng cường hoạt động áp dụng án lệ, chủ động sử dụng phần mềm trợ lý ảo…

E:\DULIEU\BIÊN TÂP WEB 2022\Nam 2023\H4Đ.png

Đồng chí Lương Ngọc Trâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TAND tối cao

Phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Hợi – UV.BTV, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà TAND hai cấp đã đạt được trong năm 2022. Năm 2023 cần tập trung hơn nữa nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật trong giải quyết, xét xử các vụ án; công tâm, khách quan, cẩn trọng trong đánh giá các chứng cứ, hành vi và việc áp dụng pháp luật; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền công dân, quyền con người; không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; đồng thời, thực hiện tốt Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của Đảng, các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp, cải cách tư pháp. Cán bộ công chức TAND hai cấp tỉnh Bình Phước phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực; và đặc biệt, phải "phụng công thủ pháp, chí công vô tư”; phải là những "bao công" trong thời đại mới.

Phát biểu tiếp thu và bế mạc Hội nghị, Chánh án TAND tỉnh Phạm Thị Bích Thủy tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của TAND tối cao và Thường trực Tỉnh ủy. Với quyết tâm cao của cán bộ công chức TAND hai cấp, sự chỉ đạo của TAND tối cao và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; Trong năm 2023 TAND hai cấp tỉnh Bình Phước tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Quốc hội về công tác tư pháp, cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền. Trong đó, bám sát các chỉ tiêu công tác của Tòa án tại Nghị quyết 96/2019/QH14, Nghị quyết 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án cũng như các nghị quyết, chỉ thị của Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác./.

E:\DULIEU\BIÊN TÂP WEB 2022\Nam 2023\H6Đ.png

Đồng chí Phạm Thị Bích Thuỷ – Chánh án Toà án nhân dân tỉnh

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội nghị

Một số hình ảnh tại Hội nghị

E:\DULIEU\BIÊN TÂP WEB 2022\Nam 2023\H1Đ.png

E:\DULIEU\BIÊN TÂP WEB 2022\Nam 2023\H3Đ.png

E:\DULIEU\BIÊN TÂP WEB 2022\Nam 2023\H2Đ.png

Nguyễn Hồng – TAND tỉnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 498
cdscv